Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi

Część rysunkowa